Apa yang anda cari,,,,???

10. Bagaimanakah penggambaran proses hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Suci ?
 

.

.