Apa yang anda cari,,,,???

22. Apakah yang dimaksud dengan keTuhanan ?


keTuhanan adalah dorongan-dorongan manusia yang menuju dan

bersama Tuhannya dengan jalan melaksanakan perintahnya dan

mengamalkan ajaran-ajarannya sehingga tidak mementingkan diri

sendiri / kelompoknya dan mengutamakan kemanusiaan dan

kelanggengan hidup tentram dan damai disertai kebenaran yang

umum sesuai dengan jeritan Hati Nurani yang menghendaki

kebenaran dan perdamaian.

.

.