Apa yang anda cari,,,,???

23. Apakah yang dimaksud dengan kesempurnaan secara nyata dan tidak ?


1) Kesempurnaan secara nyata adalah dapat menciptakan dan

membuat segalanya yang belum ada / tercipta.


2) Kesempurnaan yang tidak nyata adalah manusia dengan

segala kekuatan batinnya dapat melihat segala sesuatu yang

jauh dan abstrak / tidak kelihatan.

.

.