Apa yang anda cari,,,,???

42. Apakah yang dimaksud dengan Ajaran Perjalanan Tri Luhur membawa dan melindungi ?


Maksudnya adalah ajaran akan membawa dan melindungi
manusia yang menghendaki keselamatan didunia dan dialam akhir
nanti yakni dengan diakhiri rohnya sebagai manusia untuk
kembali di alam suci dalam keselamatan, kebahagiaan,
ketentraman untuk selamanya dengan tidak terganggu, tergoda,
terancam, susah dan sedih kecewa seperti halnya didunia ini.

.

.