Apa yang anda cari,,,,???

43. Bagaimanakah cara penerimaan calon warga Perjalanan Tri Luhur ?


1) Sebelum dibuka / dilatih di beri pengertian dasar keTuhanan
dan tujuan Perjalanan Tri Luhur.

2) Calon warga tidak boleh dipaksa atau diharuskan mengikuti
Perjalanan Tri Luhur sebelum ada niat serta menyatakan diri
untuk mengikuti.

3) Jika calon warga telah menyatakan niatnya maka tidak boleh
menyembah dan memegang benda-benda keramat / badanbadan
halus dan lainnya kecuali memohon dan bersandar pada
kekuasaan Tuhan Yang Maha Suci.

.

.