Apa yang anda cari,,,,???

54. Ada berapa tingkatan dalam berlatih gerak ?


Ada 5 tingkatan gerak yaitu :
1) Digerakan oleh jiwa dan watak perbuatannya sendiri
2) Digerakan oleh jiwa dari badan-badan halus
3) Digerakan oleh perasaan / rasa dari perbuatan yang dirasakan
dalam pelaksanaan janji 1 s/d 7
4) Digerakan oleh rasa yang sejati
5) Digerakan oleh rasa yang suci

.

.