Apa yang anda cari,,,,???

56. Kekuatan apakah yang akan menggerakan diluar warga Tri Luhur ?


1) Pada waktu kecil digerakan oleh watak, semakin dewasa
digerakan oleh panca indra / nafsu duniawi (serakah) semakin
lama menimbulkan dosa

2) Ada yang sadar digerakan oleh kekuatan yang ada pada
dirinya sendiri dan badan-badan halus

3) Ada yang tidak sadar dipengaruhi oleh roh-roh dan badanbadan
halus

.

.