Apa yang anda cari,,,,???

60. Jelaskan pengertian jasmani secara umum !


Jasmani adalah tubuh / badan manusia dimana tubuh / badan
tersebut dapat sempurna setelah mempunyai lima alat
kelengkapan yang terletak di kepala : kelima alat itu adalah otak /
pikiran, mata, telinga, hidung dan mulut. Kelima alat itu dikuasai
dan diatur oleh otak sebagai sentral komando.

.

.