Apa yang anda cari,,,,???

63. Apakah yang dimaksud dengan watak ?


Watak adalah segala perbuatan yang didorong oleh kejiwaan
seseorang. Watak-watak ini adalah hasil pembawaan keturunan
dari orang tua dan pengaruh lingkungan.

.

.