Apa yang anda cari,,,,???

65. Apakah yang dimaksud dengan Sumarah ?


Sumarah adalah segala apa yang akan diterima terserah dan garis

yang kita ambil ialah garis lurus satu tujuan yaitu Tuhan Yang

Maha Suci.

.

.