Apa yang anda cari,,,,???

69. Apakah yang dimaksud dengan beramal kepada sesama manusia ?


Beramal adalah berbuat kebaikan kepada sesama manusia, tidak

perlu melihat siapa orangnya, entah dia seorang pembesar atau

seorang melarat / bawahan, tidak menjadi soal, yang penting

berbuat kebaikan, kasih sayang dan menolong diwaktu mereka

dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan bukan karena

pamrih suatu apa.

Contoh Itulah yang akan membawa kita kedalam kesucian

kealam nirwana, kesorga loga tempat kenikmatan,

kebahagiaan yang tidak ada taranya dan tidak dapat

dilukiskan dengan sebuah lukisan yang indah ataupun

diterangkan oleh seorang pujangga.

.

.