Apa yang anda cari,,,,???

7. Bagaimanakah penggambaran kedudukan dari jasmani, Rasa Sejati (Rohani) dan Guru Sejati (Hati Nurani) ?


.

.