Apa yang anda cari,,,,???

70. Watak-watak apakah dialam kesucian didunia ini ?


1) Perikemanusiaan

2) Keadilan

3) Kebenaran

Sifat perikemanusiaan sudah ada didalam diri manusia sedang

keadilan dan kebenaran yang harus kita miliki dan amalkan.

.

.