Apa yang anda cari,,,,???

75. Apakah fungsi manusia didunia ini ?


- Manusia sebagai alat Tuhan Yang Maha Suci

- Manusia sebagai utusan Tuhan

- Manusia diberi kekuatan kejahatan dan kebaikan antara

kejahatan dan kebaikan itu sebagai suatu yang harus

mendapat ketentuan dan kemajuan

.

.