Apa yang anda cari,,,,???

76. Bagaimanakah caranya agar kita ingin maju lahir batin ?


Kalau ingin maju harus beramal menurut keyakinan yang ada.

Kalau belum beramal belum sesuai dengan kehendak Tuhan.

Sudah berbuat kebaikan belum beramal belum sempurna.

.

.