Apa yang anda cari,,,,???

77. Apakah yang dimaksud dengan masalah keTuhanan ?


Masalah keTuhanan adalah suatu masalah keyakinan sebab

mengenai sesuatu yang bersifat gaib. Seandainya ditanya

tunjukkan dimana Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha

Suci ? Maka disini dikatakan suatu keyakinan sebab tidak dapat

dilihat dengan mata wajar dan didengar dengan telinga wajar.

Semuanya didengar dan dilihat dengan wajar sebab dasar

keTuhanan adalah suatu landasan keyakinan.

.

.