Apa yang anda cari,,,,???

78. Apakah yang dimaksud dengan keramat ?


Keramat adalah suatu kepercayaan / keyakinan kepada bendabenda

atau badan-badan halus yang dianggap mempunyai manfaat

/ daya / kekuatan / kekuasaan untuk melindunginya dan secara

sadar atau tidak ingin memiliki dan atau menyembahnya.

.

.