Apa yang anda cari,,,,???

90. Bagaimanakah keyakinan yang benar ?


Keyakinan yang benar harus diikuti dengan :

‐ Suatu pengakuan

‐ Pengertian dan ajarannya dapat diterima akal sehat, wajar

dan semua orang dapat menerima dan membuktikan

‐ Didalam pelaksanaannya dengan suatu kenyataan (dapat

dijalankan)

.

.