Apa yang anda cari,,,,???

92. Apakah yang dimaksud kepercayaan ?


Kepercayaan adalah suatu kebiasaan (adat istiadat setempat) atau

peraturan-peraturan yang telah ditentukan (tertulis atau tidak

tertulis) yang diikuti dalam rangka perkembangan kehidupan

manusia tanpa dilihat atau ditinjau dari segi kenyataan.

.

.