Apa yang anda cari,,,,???

9. Bagaimanakah penggambaran proses bersatunya / terkendalinya saudara / sifat 4 dalam diri manusia ?

.

.