Apa yang anda cari,,,,???

95. Kemanakah arah dari warga Perjalanan Tri Luhur dalam melaksanakan ritual ? jelaskan !


Arah ritual adalah menghadap utara maksudnya bukan berarti

Tuhan itu berada di utara tetapi sesuai dengan hukum kodrat /

kenyataan yang ada letak utara apabila digambar / dikompas

terletak diatas, sehingga warga Perjalanan Tri Luhur menyakini

Tuhan diatas segala-galanya.

.

.