Apa yang anda cari,,,,???

6. Proses Hubungan Manusia dengan Tuhan Yang Maha Suci
Penjelasan :

Tiap warga dapat memohon langsung pada Tuhan Yang Maha Suci kemudian

permohonan dapat mukjizat berupa petunjuk-petunjuk dengan melalui guru sejati.

Permohonan tersebut dikabulkan atau tidak tergantung kepada pribadi kita dalam

pelaksanaan dan ketaatan pada ajaran-ajaran dan janji 7.

.

.