Apa yang anda cari,,,,???

8. Kesimpulan Tahap I


1. Dengan pelaksanaan janji 7 manusia yang semula hanya memiliki jasad dan

rasa berubah menjadi jasad sejati dan rasa sejati.

2. Kemudian dengan ketekunan dan ketekadan, maka sempurnalah kita sebagai

manusia yang memiliki : Jasad Sejati, Rasa Sejati , Guru Sejati.Jasad terdiri dari : Zat Mutlak jagad gumelar serta seisinya.

Saudara 4 ialah jagad = kiblat

Apabila saudara 4 bersatu maka terbentuklah guru sejati (Lihat Panah) dengan

melalui pelaksanaan janji 7 dengan disertai laku lampah.

.

.